25 Hilti Hauptverwaltungsgebäude, Schaan

Hilti Hauptverwaltungsgebäude, Schaan

Architekturbüro / Bureau d’architectes:
giuliani.hönger Architekten, Zürich

Objekt / Objet:
Hilti Hauptverwaltungsgebäude, Schaan

Bauherr / Maître d’ouvrage:
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan

Fertigstellung / Achèvement:
2016